Obnova zámeckého plotu
V sobotu 16. 5. 2020 se sešlo doslova „sedm statečných“ (V. Tmějová, S Janochová, J. Janoch, J.
Pěkný, P. Janeček, V. Peterka a J. Janoch ml.) ze spolku Nový zámek, z. s., aby provedlo očištění a
nátěr dřevěného plotu kolem zámeckého areálu. Práce to byla nelehká, zvláště díky letitému nánosu
lišejníku a špíny. Nejdříve muselo být provedeno očištění prken a následně vyhotovení nátěru ve dvou
vrstvách. Vzhledem k náročnosti a velikosti dřevěného plotu se podařila takto ošetřit vstupní bránu a
jedno plotové pole. Přestože se jedná o náročnou činnost, tak v našem úsilí nepolevíme a snad se
podaří takto vylepšit i zbylou část dřevěného plotu.
Jednalo se o první takovouto úpravu plotu po více jak deseti letech, kdy byl instalován. Jelikož se
jedná o dřevo, tak ošetření je nezbytné pro jeho další existenci, aby byla prodloužena životnost
majetku Chodové Plané. I z uvedeného důvodu nás Městys podpořil úhradou ochranných prostředků,
barvou a laků, ale bez odhodlání skalních členů našeho spolku, by se toto uskutečnit nedalo.
Rád bych ještě připomněl, že členové spolku Nový zámek z. s., kromě jiného, zajišťují i víkendové
otvírání a zavírání zámeckého areálu, který se stal cílem mnohých rodin s dětmi. Snad se do budoucna
podaří zajistit, aby zámecký areál byl dostatečně upraven pro rodinné pikniky, tzn. pravidelná a častá
seč areálu, případně instalace stacionárních grilů. Zámecký areál společně se zámkem patří
neodmyslitelně k Chodové Plané a má velký potenciál! 
 

Vzhledem k situaci s nemocí COVID-19 byly na základě opatření vlády přes mobilní rozhlas zrušeny naše plánované akce na duben i květen. „Zámecká zahradní slavnost“ se přesouvá na příští rok, stejně tak poznávací turistický zájezd do Krušných hor.

Vždy nám dá velmi mnoho starostí a práce připravit kvalitní a zajímavé programy, aby ožil zámecký areál v Chodové Plané. A pak přijde pandemie koronaviru, a jak se zdá, všechno přijde vniveč.

Doteď jsme seděli doma u šicích strojů a šili roušky, pro rodinu i známé, do budoucna budeme dbát na pečlivou hygienu rukou, aby se podobné nemoci mezi lidmi nešířily. Ale nesložili jsme ruce do klína!

Naši členové plánují ještě letos na jaře natřít dřevěný plot kolem Nového zámku.

Dne 14 . 6. 2020 připravujeme pro naše příznivce a kamarády v zámeckém areálu Chod. Planá 7. ročník soutěže „Člověče, nezlob se“, od 13.00 hodin.

A v srpnu se můžete opět těšit na bramborové placky na Dokopné!

Hodně zdraví a dobré nálady přeje za spolek Nový zámek Slávka Janochová

Vítejte na našem webu

Spolek "Nový zámek Chodová Planá z.s." má sídlo v Chodové Plané na adrese:

Pivovarská 151,348 13,Chodová Planá

Základními cíly sdružení jsou zejména:

  • zastavení postupné devastace areálu a jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti,což jsou hlavní cíle sdružení
  • vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu a její podporu v České republice, toto předkládat Městysu Chodová Planá a s tímto úzce spolupracovat.

.

 

Plán Akcí na rok 2020

 
16.5. Zámecká zahradní slavnost 
29.5. - 31.5. poznávací zájezd do Krušných hor
14. 6.  sportovně-zábavná soutěž pro děti a jejich rodiče 
22. 8. akce tzv.“Dokopná“ ,pečení bramborových placek ,výstavy ,s výtvarnou dílničkou pro děti
6. 9.  soutěž „Zámecká jízda zručnosti“ na kolech a jiných odrážedel  
19.12. „ Vánoční zpívání“

 

Náš spolek nyní i na Facebooku

 

Znak plzeňského kraje

Členská schůze: 

 

16.5. 2020 v 9:00h u zadní brány zámku 

program schůze

  • zahájení
  • potvrzení přijetí nových členů
  • dohoda o novém termínuzájezdu
  • příprava "Obřího člověče nezlob se"
  • diskuze, ukončení
brigáda: zahájení v 09,15hod.,dostavte se v pracovním oděvu a s pracovními rukavicemi , budeme odstraňovat lišejník z plotu (mechanicky) a obnovovat nátěr (nádoby na lak sebou) . Drobné občerstvení zabezpečeno . Ukončení brigády dle dohovoru na místě.

 

 

Novinky

22.08.2020 10:00
14.06.2020 12:00
20.01.2020 20:01
Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129 Chodová Planá   Spolek Nový zámek Chodová Planá z.s. Pivovarská 151 Chodová Planá   (Na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Nový zámek Chodová Planá z.s. Pivovarská čp.151
Chodová Planá
34813
+420.724523958 pipino2005@seznam.cz