Obnova zámeckého plotu: Dokončena

Navazujeme na informaci uveřejněnou v posledním čísle informačního listu „Regent“ o čištění a natírání dřevěného zámeckého plotu. Svůj slib členové spolku Nový zámek splnili. A to na výbornou!

Obnova plotu v délce cca 84 m byla dnem 22. 6. 2020 dokončena.

Plot byl očištěn od lišejníku a natřen dvakrát po obou stranách. Současně s ním natřeli členové spolku lavičky v zámeckém areálu, které to již potřebovaly.

O otevírání zámeckého areálu o sobotách, nedělích a státních svátcích se starají členové spolku Nový zámek již 8 let. Letos je areál zámku otevřen v období 4. 4. do 25. 10. 2020.

Děkujeme všem za jejich letitou aktivitu.

Osud zámku a zámeckého areálu nám i jako občanům není lhostejný.

Slávka Janochová

Obnova zámeckého plotu
V sobotu 16. 5. 2020 se sešlo doslova „sedm statečných“ (V. Tmějová, S Janochová, J. Janoch, J.
Pěkný, P. Janeček, V. Peterka a J. Janoch ml.) ze spolku Nový zámek, z. s., aby provedlo očištění a
nátěr dřevěného plotu kolem zámeckého areálu. Práce to byla nelehká, zvláště díky letitému nánosu
lišejníku a špíny. Nejdříve muselo být provedeno očištění prken a následně vyhotovení nátěru ve dvou
vrstvách. Vzhledem k náročnosti a velikosti dřevěného plotu se podařila takto ošetřit vstupní bránu a
jedno plotové pole. Přestože se jedná o náročnou činnost, tak v našem úsilí nepolevíme a snad se
podaří takto vylepšit i zbylou část dřevěného plotu.
Jednalo se o první takovouto úpravu plotu po více jak deseti letech, kdy byl instalován. Jelikož se
jedná o dřevo, tak ošetření je nezbytné pro jeho další existenci, aby byla prodloužena životnost
majetku Chodové Plané. I z uvedeného důvodu nás Městys podpořil úhradou ochranných prostředků,
barvou a laků, ale bez odhodlání skalních členů našeho spolku, by se toto uskutečnit nedalo.
Rád bych ještě připomněl, že členové spolku Nový zámek z. s., kromě jiného, zajišťují i víkendové
otvírání a zavírání zámeckého areálu, který se stal cílem mnohých rodin s dětmi. Snad se do budoucna
podaří zajistit, aby zámecký areál byl dostatečně upraven pro rodinné pikniky, tzn. pravidelná a častá
seč areálu, případně instalace stacionárních grilů. Zámecký areál společně se zámkem patří
neodmyslitelně k Chodové Plané a má velký potenciál! 
 

Vítejte na našem webu

Spolek "Nový zámek Chodová Planá z.s." má sídlo v Chodové Plané na adrese:

Pivovarská 151,348 13,Chodová Planá

Základními cíly sdružení jsou zejména:

  • zastavení postupné devastace areálu a jeho obnovu pro využití v občanské vybavenosti,což jsou hlavní cíle sdružení
  • vyhledávat způsoby využití,shánět možnosti finančního zabezpečení (dotace atd.) pro přestavbu a její podporu v České republice, toto předkládat Městysu Chodová Planá a s tímto úzce spolupracovat.

.

 

Plán Akcí na rok 2020

 
16.5. Zámecká zahradní slavnost 
29.5. - 31.5. poznávací zájezd do Krušných hor
14. 6.  sportovně-zábavná soutěž pro děti a jejich rodiče 
22. 8. akce tzv.“Dokopná“ ,pečení bramborových placek ,výstavy ,s výtvarnou dílničkou pro děti
6. 9.  soutěž „Zámecká jízda zručnosti“ na kolech a jiných odrážedel  
19.12. „ Vánoční zpívání“

 

Znak plzeňského kraje

Členská schůze: 

 

16.5. 2020 v 9:00h u zadní brány zámku 

program schůze

  • zahájení
  • potvrzení přijetí nových členů
  • dohoda o novém termínuzájezdu
  • příprava "Obřího člověče nezlob se"
  • diskuze, ukončení
brigáda: zahájení v 09,15hod.,dostavte se v pracovním oděvu a s pracovními rukavicemi , budeme odstraňovat lišejník z plotu (mechanicky) a obnovovat nátěr (nádoby na lak sebou) . Drobné občerstvení zabezpečeno . Ukončení brigády dle dohovoru na místě.

 

 

Novinky

22.08.2020 10:00
14.06.2020 12:00
20.01.2020 20:01
Městys Chodová Planá Pohraniční stráže 129 Chodová Planá   Spolek Nový zámek Chodová Planá z.s. Pivovarská 151 Chodová Planá   (Na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Nový zámek Chodová Planá z.s. Pivovarská čp.151
Chodová Planá
34813
+420.724523958 pipino2005@seznam.cz